ธรรมะจากหลวงพ่อ

" ชนะใจ คนอื่น สักหมื่นหน
ไม่เก่งเท่า ชนะตน สักหนได้
แพ้คนอื่น ร้อยครั้ง ชั่งประไร
อย่าแพ้ใจ ปล่อยตัว ทำชั่วเลว "
"มีอาหารเป็นเสบียง “ อิ่ม ” มีบุญเป็นเสบียง“สุข”
#บารมีหลวงพ่อธนวัดหนองสะแก