หน้าติดต่อเรา

เลขที่ 1 หมู่ 6 วัดหนองสะแก ต.เนินสว่าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 66190

โทรศัพท์ 086-4407430

ผู้ดูแล 088-2813523

Email : watnongsakae@hotmail.com